agregaty prądotwórcze stan twojego zamówienia:


ZAPRASZAMY DO BĘDZINA ul. MAŁOBĄDZKA 6.


tel: 32 267 40 04
kom: 603 066 828

E-mail.

biuro@aspol.biz.pl

aspol.16a@interia.pl

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów RODO.

 

Działając na podstawie art. 13- 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów jest:

FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA „ASPOL” ANDRZEJ STĘPIEŃ 

41-219 SOSNOWIEC ul. Lenartowicza 96/110

NIP 6441031286

 e-mail biuro@aspol.biz.pl

zwany dalej  Administratorem

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.         Przetwarzane będą  tylko takie dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa i wykorzystywane będą  w celu realizacji umowy sprzedaży jaką z  Państwem zawarliśmy. Jest to niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

2.        Dane osobowe otrzymane od Państwa są konieczne i wynikają z  obowiązku wystawienia faktury bądź innego dokumentu sprzedaży wymaganego przepisami.

 

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

Otrzymane od Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1.        Realizacji umowy sprzedaży przez okres obowiązywania umowy lub wypełnienia jej zobowiązań,

 

2.        Archiwizowania danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa – Ordynacja podatkowa przez okres wynikający z ww. przepisów

 

ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe niezbędne dla realizacji umowy Administrator  otrzymuje bezpośrednio od Klienta

 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

·         biuro rachunkowe,

·         dostawcy usług kurierskich i pocztowych,

·         firmy transportowe, spedytorskie,

·         kancelarie prawne,

·         podmioty i organy administracji państwowej uprawione na postawie przepisów,

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Posiadają Państwo prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie kontaktując się z nami, na adres e-mail biuro@aspol.biz.pl z prośbą o ich usunięcie.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku pytań dotyczących ochrony Państwa danych prosimy o kontakt  mailowy biuro@aspol.biz.pl lub  na adres:

 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ASPOL” ANDRZEJ STĘPIEŃ

41-219 SOSNOWIEC UL. LENARTOWICZA 96/110

 

 

 

 

Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Treść wiadomości:


kliknij, aby powiększyć